عصر نو
www.asre-nou.net

نيروهاى امنيتى ايران شمارى از فعالان عرب شعيبيه را بازداشت كردند


Fri 12 01 2018

روز جمعه 15 دى ماه نيروهاى امنيتى همراه با لباس شخصى ها تعدادى از جوانان روستاهاى منطقه شعيبيه تابع شهرستان شوشتر را بازداشت كردند.
بازداشت اين افراد بدليل شركت آنها در تظاهرات سراسرى مى باشد، خانواده آنها از روز بازداشت تا كنون از سرنوشت فرزندان خود اطلاعى ندارند.
اسامى بعضى از بازداشت شدگان بشرح زير است:

على كعبى 24 ساله، كريم كعبى 23 ساله، رحيم كعبى 22 ساله، محمد كعبى 19 ساله
منابع محلى مى گويند:تعدادى از جوانان منطقه شعيبيه همراه ديگر معترضين در شهرهاى اهواز و شوشتر در تظاهرات شركت كردند كه در روزهاى تظاهرات ده تن از شهروندان اين منطقه توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند.

شايان ذكر است كه در روزهاى گذشته و همزمان با اعتراضات سراسرى شركت نيشكر موسوم به كشت صنعت امام خميني در اراضي شعيبيه بين رودخانه هاي شطيط و دز در 30 كيلومتري جنوب شهرستان شوشتر مورد هجوم قرار گرفته است.