logo

خودش این طور پیش آمد!

چهار شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ - ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
زمانی دو زن را هم زمان دوست می داشتم
من نمی خواستم، خودش این طور پیش آمد!
و به هیچ یک دست نیافتم

چنان چه میان دو زن
در یک رختخواب دراز کشیده می بودم،
به هر دو دست می یافتم

من نمی خواستم بنویسم
خودش این طور پیش آمد!


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد