logo

علی آشوری

در آستانه دو در ايستاده بود

برای شاملو

جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۷ ژوييه ۲۰۱۸آوایی به بم و زیر می خواند :
جهان هیچ بود هیچ خواهدشد .....

صدا دست به جهان آرایی می زند و
واژه می سازد
واژه ها یی از یاس و وقار و انکار
و می پرسی :
ببن دو دروازه چه ایستاده ؟

جهان هیچ بود ؟
اما هست
چنان تو
که هستی در چشم و دهان کلمه
و گرمای آتیه ی صدا ها

با آن کارگاه یاس و قار و انکارت !
اکنون دو دروازه
هیچ اند
تا در میانه آن دو ایستاده باشی
به تماشا و طنازی آواز ها
“لغتافرین “ که تویی
تونظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد