logo

مخالفتی ندارم

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ - ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
مخالفتی ندارم که خوبی نسبی باشد. مخالفتی ندارم که بدی نسبی باشد. خوبی، در یک موقعیت درست، در موقعیتی دیگر نادرست است. بدی، در یک موقعیت نادرست، در موقعیتی دیگر درست است. پای پیامد ها هم در میان است.

ما هنگام داوری، هنگام اتخاذ تصمیم، از یک سو مشروط به ارزش هامان و از سوی دیگر مشروط به پیامد های داوری هامان و تصمیم هامان هستیم. ارزش های انسانی نسبی اند. درستی کنکرت است. هم چنان که حقیقت کنکرت است. درستی یک مصالحه است. حقیقت یک مصالحه است. مصالحه ای که ما هر روز با آن روبروایم. به من برنمی خورد، انسانیت را نیز یک مصالحه تلقی کنم. بیش تر برای آن ارزش قائل خواهم بود. انسانیت به مثابه مصالحه نافی انسانیت بمثابه ایده نیست. آن ها یکدیگر را تکمیل می کنند.

من و شما خالق درستی و حقیقتیم. هر روز. این بدین معنی نیست که بی نیاز از درستی کلی و حقیقت کلی باشیم. درستی کلی و حقیقت کلی هم چون فانوس دریایی یا قطب نما به ما کمک می کنند تا راهمان را گم نکنیم.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد