logo

حمایت ها ازفراخوان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷

* کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری:

کارگران و مردم شریف و آزاده!

ما از دعوتِ « سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» برای تجمع روز دوشنبه ۳ مهر ۹۶ در مقابل ساختمان وزارت کار به منظور حمایت و آزادی فوری رضا شهابی، پشتیبانی می کنیم.

جان رضا شهابی در پیِ ۴۶ روز اعتصاب غذا، در خطر است.

جای کارگر زندان نیست.
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
۲ مهر ۱۳۹۶

* سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران:

جان رضا شهابی در خطر است!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده است نامه ای خطاب به وزیرکار نوشته و در آن به وضعیت وخیم رضا شهابی اشاره کرده اند. این نامه در دبیرخانه وزارت کار ثبت گردیده است. برای پیگیری این نامه سندیکای کارگران شرکت واحد ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه ٣ مهر به وزارت کار مراجعه خواهد کرد.

از همه اعضا و هواداران سندیکاهای کارگری دعوت می کنیم در این همراهی سندیکای برادر را تنها نگذاریم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
اول مهر ١٣٩٦

اخبار کارگری
akhbarkargari2468@gmail.com

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد