yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

نگاهی به کاربرد اسلحه گرم در عرصه های گوناگون

خبراعدام بهمن ورمز یاری ، جوان ۲۷ ساله بجرم سرقت مسلحانه در همدان ، پس از تحمل ۴ سال زندان بار دیگر افکار عمومی را جریحه دارکردوپرسشهای زیر را درافکار عمومی مطرح کرد که ۱:چراسرقت مسلحانه روز بروز بیشتر میشود ۲:.چرا جرم وجنایت ، اغلب با توسل به اسلحه گرم انجام میگیرد. ۳:چرا باید بهمن ورمزیاری یک جوان شاغل ومربی ورزش ودیگر دوستانش در سنین جوانی، مبادرت به سرقت مسلحانه میکنند.۴:پلیس ودستگاه قضایی ، چرا به تدابیری برای پیشگیری و جلوگیری ازاین اقدامات نمی اندیشند
قبل از انقلاب اگر سلاح گرم درمیان مردم وجودداشت بیشتر دربین خانهای عشایر وایلات ونقاط مرزی بود که اعلب این اسلحه ها نیز قدیمی بودند..restart-sh.jpg
س. حمیدی

ری‌استارت؛ گونه‌ای جدید از وَندالیسم شهری

اکثر کیوسک‌های تلفن عمومی و همچنین بوستان‌های شهر تهران را از تبلیغی با نام "ری‌استارت" انباشته‌اند. به عبارتی روشن‌تر عده‌ای اسپری رنگ به دست می‌گیرند و با همین اسپری نقشی اجق‌وجق از ری‌استارت بر کف گذرراه‌، نیمکت‌ و دیوار اماکن عمومی بر جای می‌گذارند. به طبع در هنجارهایی از این دست، تخریب تأسیسات عمومی و چیدمان شهری برای نویسندگان آن هدف قرار می‌گیرد. چون در رفتار خود هرگز به این موضوع اعتنایی ندارند که نوشتن بر دیوار مردم یا ساختمان‌های دولتی نوعی تخریب شمرده می‌شود و به حتم آلودگی بصری شهروندان تهرانی را به همراه خواهد داشت. همچنان که هدف خشونت‌آمیز ایشان که از نوع رفتارشان آشکار می‌گردد، ذهن مردم را آزار می‌دهد. این گروه تا کنون از نمایش خواست ایذایی خود در خصوص تخریب سازه‌های شهری چیزی فروگذار نکرده‌اند.