اعلامیه شماره ۴ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

پروژه کهریزک دوم، بی توقف، جان می گیرد!

بدین گونه کهریزک دوم، وسیع تر و شنیع تر از کهریزک اول در زندانهای علنی و مخفی رژیم در حال اجرا است و روزی نیست که جنازه عزیزی را به خانواده او تحویل ندهند و یا جنازه ای در گوشه ای از یک شهر شورشی پیدا نشود. به همین خاطر در یک هفته اخیر خانواده های دستگیر شدگان با تجمع در برابر زندان اوین و برخی از زندانها در شهرستانها نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت عزیزان خویش ابراز داشته اند. ما از همه انسانها و نیروهای آزادیخواه در داخل و خارج از کشور میخواهیم که کارزار وسیعی را برای توقف ماشین کشتار رژیم و برای آزادی فوری و بی و قید و شرط همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی و عقیده تی بر پا کنند. اگر ما نتوانیم دامنه این کارزار بین المللی را گسترش دهیم نخواهیم توانست جلوی ابعاد فاجعه را بگیریم .بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ

فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

ما امضا کنندگان این بیانیه همه کارگران، زنان، جوانان و عموم انسانهای شرافتمند و آزادیخواه را که از نظام سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی بجان آمده اند؛ فرا می خوانیم که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری که برپائی جامعه ای مرفه و عاری از هر گونه ستم و استثمار و با گسترده ترین آزادی ها را نوید می دهد، صفوف خود را یکپارچه تر و متحد تر کنیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

صدای قربانیان کهریزک های سراسر ایران باشیم

پیرامون زجرکش کردن جوانان وطن در زندان ها و بازداشتگاه ها

سازمان ما خشم و نفرت خود از جنایات رژیم اسلامی در قبال جوانان اسیرمیهن دربند را اعلام می دارد و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی است. ما خواهان افشاء و محاکمه تمامی کسانی هستیم که دست شان به خون جوانان کشور آلوده است. ما از تمامی فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی و تمامی احزاب ، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق کارگران و تمامی مردم تحت ستم و تبعیض تقاضا داریم از هر طریق ممکن ، صدای بی صدایان باشند و صدای اعتراض خود به این جنایات را بلند کرده و اجازه ندهند فرزندان مردم در زندان ها و کهریزک های سراسر کشور زجرکش شوند. باید جوانان غیور و قهرمان مردم را از چنگال این جانیان نجات داد. فردا ممکن است خیلی دیر باشد .اعلامیه مشترک

از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم

حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) وهسته اقلیت

ما از عموم کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش دعوت می‌کنیم با روی‌آوری به اعتراض و اعتصاب، جبهه‌ی اعتراض علیه نظم موجود را تقویت کنند و این اعتراضات را به مرحله‌ی عالی‌تری ارتقا دهند.
ما مداخله‌گری قدرت‌های امپریالیستی به کمک نیروهای اپوزیسیون بورژوایی جهت به انحراف کشاندن این خیزش سراسری را مانعی بر سر راه پیشروی و پیروزی این جنبش می‌دانیم و بر این باوریم که تنها با تکیه بر آگاهی و سازمان‌یابی جنبش کارگری و جنبش به پا خاسته مردم رنج‌دیده ایران می توان این موانع را برطرف کرد.
ما هم‌چنین سرکوب و کشتار و بازداشت اعتراض‌کنندگان را شدیداً محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان و تمام زندانیان سیاسی هستیم.چریکهای فدائی خلق ایران

برای نجات جان بازداشت شدگان خیزش جاری به پا خیزیم!

جمهوری اسلامی در نزدیک به چهل سال سلطه جنایتبار خود نشان داده است که به هیچ قانون و اصلی پایبند نیست. این رژیم جز با زبان زور با مردم سخن نگفته و نخواهد گفت. به همین دلیل هم، سیاه چالهای این رژیم جز محل کشتار بهترین فرزندان خلق نبوده و نخواهند بود. برای دفاع از جان دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی باید بکوشیم تا هر چه زودتر این رژیم را با همه دار و دسته های درونیش نیست و نابود سازیم ، تا قفل شکنجه گاه های مخوف این رژیم نیز شکسته شده و تمامی زندانیان سیاسی از زیر تیغ این رژیم سفاک رهایی یابند. به امید آن روز.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

فرزندان اسیر میهن دربند را از داعشیان حاکم پس بگیریم

پیرامون زجرکش کردن دستگیرشدگان در زندان ها رژیم اسلامی

برای نجات جان دستگیرشدگان خیزش عظیمی مردم برومند و مظلوم کشور که ده روز تمام ایران و جهان تکان را داد، باید با تمام نیرو و امکانات وارد عمل شد. نام تک تک دستگیرشدگان را باید ثبت کرد و بر در و دیوار خیابان ها و کوچه ها نوشت؛ در شبکه های اجتماعی منتشر کرد و از همه مردم خواست به یاری خانواده های دستگیر شدگان بشتابند. باید با ایجاد موج های انسانی، جلو زندان ها و بازداشت گاه ها را به تصرف مردم درآورد. و فریاد " آزادی زندانی " را درچهار گوشه میهن در بند فریاد زد. باید مردم جهان را نسبت به این خطر آگاه ساخت و فشار افکار عمومی بین المللی بر رژیم اسلامی را افزایش داد. نباید اجازه داد فرزندان برومند این مردم قهرمان، در زندان های داعشیان حاکم زجرکش شوند. فردا ممکن است خیلی دیر باشد.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید!
به سرکوب اعتراضات مردم پایان دهید!

اتحاد جمهوریخواهان ایران نیروهای آزادیخواه و دمکرات کشورمان را به همکاری و همگامی در جهت دفاع از حقوق اساسی مردم ایران در برابر تعرضات حکومت فرامی خواند و از همه سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهد که از حقوق بازداشت شدگان دفاع کنند. ما از همه‌ی نیروهای آزادی خواه مدافع حقوق مردم ایران می خواهیم که با انعکاس گسترده‌ی اخبار مبارزات مردم کشورمان، صدای حق طلبی آنان را بازتاب داده و با ایجاد شبکه های همبستگی با خیزش اعتراضی مردم، از مبارزه‌ی آنان علیه دیکتاتوری و برای دمکراسی و دستیابی به کار، نان و آزادی پشتیبانی کنند.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

جنایت در اوین را محکوم می کنیم!

مرگ سینا قنبری ۲۲ ساله در زندان اوين

ما سه جریان چپ، اقدامات سرکوبگرانه حکومت را محکوم می کنیم و از نیروهای انتظامی و بسیج می خواهیم که بیش از این گوش به فرمان سران و مقامات بالا نسپارند و سلاح سرکوب خود را زمین بگذارند. نافرمانی نیروهای انتظامی و بسیج، می تواند از توان سرکوب حکومتگران بکاهد.
ما از همه جریان های چپ و دموکراتیک، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی می خواهيم فریاد خود را علیه اقدامات سرکوبگرانه حکومت و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان جنبش اعتراضی اخیر، رساتر کنند. نگذاریم حکومت جان جوانان کشور را به خطر اندازد.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

فراخوان برای راه اندازی و شرکت در تظاهرات و تجمع ها
در حمايت از اعتراضات مردمی

خيزش مردم برحق است و بايد از آن حمايت کرد. وظيفه خود می دانيم صدای مردم معترض ایران را بازتاب جهانی دهيم تا جهانيان از آنچه در ایران می گذرد، آگاه شوند. ما از همرزمان خود و نيروهای آزاديخواه در خارج از کشور می خواهيم که گام جلو گذارند، تظاهرات و گردهمائی های اعتراضی در دفاع از خيزش مردمی را سازمان دهند و در تظاهراتی در دفاع از مردم ایران علیه استبداد حاکم و برای آزادی و دموکراسی برگزار می شود، فعالانه شرکت کنند. اعتراضات مردمی نياز به حمايت جهانی و ايرانيان خارج از کشور دارد.اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان

به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه ۱۳۹۷

فرقه دمکرات آذربایجان اعتراضات شدید زحمتکشان محروم خلقهای سرزمینمان را نتیجه سیاست های اقتصادی و اجتماعی و ضد مردمی حاکمیت جمهوری اسلامی میداند و حمایت خود را از اعتراضات و مبارزات و خواسته های عدالت طلبانه و دمکراتیک شما اعلام میدارد.اعلامیه شماره ۳ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند

درباره خیزش انقلابی مردم ایران

سازمان راه کارگر از همه سازمانها ونهادهای انسان دوست وترقیخواه، از همه احزاب چپ وکارگری وسوسیالیست ، از همه انسانهای شریف وآگاه انتظار دارد که در حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان باهمه امکانات گسترده و رسانه ای شان، صدای حق طلبی زندانیان سیاسی و عقیدتی باشند. باید تلاش کنیم اخبار دستگیری های گسترده سراسر کشور و بویژه فعالان کارگری، معلمی و دانشجوئی را به گوش جهانیان برسانیم و با تجمع در جلو سفارتخانه های رژیم اسلامی یا در میدان های شهرهای بزرگ در کشورهای گوناگون، فشار افکار عمومی بین المللی علیه سرکوبگری های رژیم اسلامی ایران را گسترده تر سازیم.هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران- پاریس

پیام به اجتماع اعتراضی ایرانیان در شهر پاریس

درشنبه ۶ ژانویه

کم هزینه ترین و دموکراتیک ترین راه، انجام یک رفراندوم بر سر آری یا نه به جمهوری اسلامی است که امروزه در شعار« رفراندوم ، رفراندوم این است شعار مردم» انعکاس یافته است. آنگاه با کنار زدن قانون اساسی موجود زمان برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان فرامی رسد که باید قانون اساسی نوین را تدوین و تصویب کرده و نظام سیاسی اجتماعی جدید را تاسیس نماید.رسیدن به این هدف از راه های مسالمت آمیز در یک امروز و فردا ممکن نیست. برای دست یافتن به ان باید جمهوری اسلامی را قدم به قدم و سنگر به سنگر به عقب راند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

در شرایط کنونی، خشونت از طرف مردم، تیغ سرکوب رژیم را تیزتر می کند

در باره لزوم هوشیاری سازمانگران محلی،
احزاب و سازمان های کردستان و سایر مناطق ملی

در شرایط حاضر جنبش توده ای سراسری به شکل بی سابقه ای در حال گسترش است و شهرهای کردستان علیرغم حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی می توانند ظرفیت عظیم خود را وارد صحنه پیکارهای جاری سازند. پس لازم است تا نیروهای سیاسی کردستان ایران و سایر مناطق ملی مسئولانه و با هوشیاری هر نوع بهانه ای برای نظامی کردن بیش از پیش فضای عمومی این مناطق را از دست رژیم زخم خورده و هار خارج کنند. جنبش توده ای شکوهمند و با عظمت مردم ایران که ارکان رژیم جمهوری اسلامی را به لرزه در آورده، نیاز دارد که مناطقی نظیر کردستان، خوزستان و بلوچستان با همۀ ظرفیت های خود به این رودخانه پرخروش به پیوندند تا ناقوس مرگ نهائی ارتجاع و استبداد حاکم به صدا درآید.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

همه زندانيان سياسی و دستگیرشدگان در اعتراضات مردمی، باید فورا آزاد شوند!

همه زندانيان سياسی، همه دستگیرشدگان از جمله دانشجويان در جریان اعتراضات آغاز شده در هفتم دی ۱۳۹۶، و چهره های شاخص جنبش سبز باید فورا آزاد شوند.
شهروندان ایران باید از حق تظاهرات برخوردار شوند. اين اصل در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تصريح شده است. حکومت فورا پایبندی خود به این اصل را بدون قید و شرطی دیگر اعلام کند. وزارت کشور دولت روحانی باید اعلام کند برگزاری تظاهرات آرام از سوی معترضان آزاد است و دولت امنیت معترضان را تضمین می کند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»
را جلو زندان ها و در سراسر میهن دربند فریاد کنیم!

پیرامون دستگیری گستردۀ جوانان، فعالان دانشجوئی و مدنی

در برابر موج گستردۀ دستگیری ها، نباید سکوت کرد. اسامی تک تک دستگیرشده گان سراسر کشور را باید جمع آوری و رسانه ای کرد. خانواده های دستگیرشدگان را تنها نگذاریم. با شعارنویسی بر دیوارهای محلات و کوچه ها و پل ها، تمام شهر ها را به رسانه های واقعی تبدیل کنیم. با سازماندهی طوفان های توئیتری، صدای زندانیان سیاسی به سراسر جهان برسانیم. با موج های انسانی، در جلو زندان های سراسر کشور که بازداشت شدگان را به اسارت گرفته اند، خواهان آزادی آنها شویم.بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

به مناسبت شروع جنبش خودجوش مردم

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران امیدوار است که جنبش آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه مردم ایران تا به سرانجام رساندن خواسته خود و کسب پیروزی، همه ی فراز و نشیبها را با موفقیت و همراه با روشی مسالمت آمیز و بدور از خشونت‌طلبی بلکه با روشهای مبتکرانه خشونت‌زدایی با موفقیت طی کند و بهانه‌ای برای سرکوب و ملوث کردن جنبش به ایادی نظام حاکم برای سرکوب جنبش ندهند.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره آغاز جنبش ۹ دی

جبهه ملی ایران- اروپا دغدغه میهن دارد و رهنمود دادن برون از مرزوبوم در منش او نیست. آنچه ما می‌خواهیم نخست حاکمیت ملت در نتیجه یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی می باشد. برخی از شعارهایی که در خروش ها و راه پیمایی های کنونی داده شده‌اند و ما آن‌ها را برای پیشرفت جنبش کنونی درست می‌دانیم، باز میگوییم. باشد که پیکار مسالمت آمیز ملت ایران، بویژه تهیدستان و جوانان ایرانی برای رهایی از تبهکارانِ ایرانستیز بزودی به برآیندِ پرباری برسد.اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

این آغازی است بر یک پایان

جنبشی که اکنون در تمامی شهر های ایران در جریان است، ماهیت کاملا متفاوتی دارد. اگرجنبش سبز سال ۸۸ از نظر ترکیب اجتماعی خود غالبا جنبش فرزندان طبقه متوسط رانت خواری بوده که ایده آل خود را در خواسته های محدودی از حاکمیت می دیدید. این حرکت با اولین موج سرکوب به خانه های خود عقب نشست و با هزیمت تدریجی و رای به روحانی نامش را نیز به طاق نسیان سپرد. اما جنبش کنونی، جنبش توده های به فقر کشیده شده توسط رژیم اسلحه بدستان خشونت طلب حاکم بر ایران است که گور خوابی را نیز به حسرتی بدل کرده است. این جنبش کارگران و کارمندان و اکثریت زحمتگش جامعه است که به حاشیه امنیت اجتماعی رانده شده اند و دیگر چیزی ندارند که از دست بدهند. مردم به درستی در شعارهای خود می گفتند که «حقوق ملت ما ، زیر عبای ملا»!اعلامیه شماره ۲ کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

درباره قیام انقلابی مردم ایران

آنچه در این لحظه، گفتمان و بدیل چپ انقلابی و کارگری به آن نیاز دارد دو چیز است: نخست ورود قدرتمند جنبش کارگری سراسری با زنجیره ای از اعتصابات عمومی از یکسو و نیز ایجاد کمیته های مشترک همکاری فعالین چپ سوسیالیست در هر محله و منطقه. این کمیته های مشترک میتوانند هم به سازماندهی بهینه اعتراضات کمک کنند و هم وزن شعارهای رادیکال، نه تنها علیه استبداد بلکه علیه نظام سرمایه داری حاکم بر کشورمان را بالا ببرند و هم در عین حال به سازماندهی اردوی کار و رنج در کمیته ها و شوراهای انقلابی مدد رسانند.اعلاميه مشترک ۴ چریان

از جنبش اعتراضی مردم ایران دفاع می کنيم!

ما همه نیروهای آزادیخواه را به اقدام هماهنگ برای مقابله با سرکوب خشونت بار اعتراض مردم و سازماندهی یک حرکت بزرگ همبستگی با مردم معترض فرا می خوانیم. ما در کنار مردم به ستوه آمده از فساد و دزدی، بی عدالتی و استبداد که به خیابان آمده اند، هستيم و توطئه برای سرکوب آنها را برنمی تابیم. باید افکار عمومی جهان را به حمایت گسترده از اعتراضات مردم جلب کنیم و کارزاری جهانی برای منزوی کردن و تحت فشار گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی سازمان دهیم. بدین منظور دست همکاری به سوی همه نیروها و جريان های آزاديخواه دراز می کنیم.اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان

کردستان و مسئولیتی تاریخی

در این برهە از زمان بار دیگر مسئولیتی تاریخی رودرروی مردم کردستان و احزاب سیاسی قرار دارد. در شرایطی کە جنبش مردمی فاقد رهبری معین است، همەی جریانات ضد مردمی پیشین و حتا تبهکاران دیروز درون حکومت نیز میکوشند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. لذا بیش از هر زمان دیگری ما بە یک همبستگی در درون احزاب سیاسی کردستان تا حد ایجاد یک نهاد پایدار هم برای هماهنگی در کردستان و هم برای همکاری با جریانات سراسری و دمکراسیخواە ایرانی. در شرایطی کە دمکراسیخواهان در ایران از همبستگی سازمانی لازم برخوردار نیستند و در سطح بین المللی نیز فاقد پشتیبانی لازم میباشند و در حالی کە جنبش در کردستان از سطح بالایی از شعور و ابتکار برخوردار است، شرایط از ما اقدامی فراحزبی و اجتماعی میطلبد وگرنە همکاری و هماهنگیهای تاکنونی جوابگو نیست.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیام ما به آزادیخواهان:
همکاری و اتحاد، ضرورت لحظه

جنبش اگر بخواهد در سمت گذار پیش برود و تعمیق پذیرد، باید همه امکانات خود را بسیج کند. شرط سیاسی این تجمیع، پرهیز از تنگ نظری های سیاسی است. در امر گذار، هیچ کسی را که خواهان گذار است نمی توان اراده گرایانه کنار گذاشت. مهم، دمکراتیزه کردن مسیر گذار است از اول تا به آخر آن. در اینجا باید بر تجربه غنی کشور خود تکیه کرد. بلوغ سیاسی جامعه ایران را نباید دستکم گرفت. ایران امروز، انقلاب بزرگ مشروطه را پشت سر خود دارد، تلاش ارزشمند نهضت ملی ـ دمکراتیک هفتاد سال پیش را، تجربه عظیم انقلاب بهمن و در کنار این تجارب کلان، نیز درس های برگرفته از آزمون های نزدیک حرکت اصلاحات و جنبش سبز را. بر آموزه های اینها باید تکیه کرد تا روحیه همکاری و همبستگی جمعی در جامعه بالاتر برود.انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس

به حمایت ازاعتراضات برحق مردم برخیزیم

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس همواره ازحق دموکراتیک مردم ایران برای طرح مطالبات اقتصادی وسیاسی به طرق مسالمت آمیزدفاع کرده ومی کند.به نظرما نافرمانی مدنی ومقاومت مدنی درمقابل رژِیم سرکوبگری که ابتدائی ترین حقوق شهروندان رانقض کرده است حق دموکراتیک مردم ایران است. درنظام فقاهتی موجود اساسا راهی برای طرح وتحقق خواست ها و مطالبات سیاسی وآزادیخواهانه شهروندان واصلاح اموروجود ندارد.Sazemanhaye-JM-E.jpg
اعلامیه‌ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

ضرورت حادّ اتحاد عمل آزادیخواهان
برای کمک به پیروزی ملت

ما از همان ابتدا عاقبت دیکتاتوری شوم این گروه اجتماعی جاهل، بی‌صلاحیت و زورگو و اجامر متحد آن را پیش‌بینی کرده‌ و مردم را به مقاومت در برابر آن دعوت‌کرده‌بودیم؛ ما به کسانی که از سر نادانی یا به دروغ و فریب، اصلاح آن از راه شرکت در بازی‌ها و نهادهای آن و به‌خصوص در بازی‌های انتخاباتی بی‌آبرویش توصیه‌می‌کردند زنهاردادیم که دست از گمراه‌کردن مردم، اندرزدادن به رژیم و و راهنمایی رهبر آن، حمل کارهای ویرانگر رییس دولت به خصائص منفی او وهمکارانش، و فریب خود و دیگران از این راه‌ها بردارند و بیش از این راه برچیدن این نظام ضد‌آزادی و ضدایرانی را سد نکنند.بیانیّۀ حزب دمکراتیک مردم ایران به مناسبت

تظاهرات اعتراضی گسترده مردمی

تظاهرات خیابانی مردم که از شهر مشهد به دلیل اعتراض به گرانی و احتمالا با دخالت افراطیون مخالف دولت روحانی آغاز شد، درعمل وبه سرعت، با مشارکت دیگراقشار ناراضی، به یک جنبشِ اعتراضیِ گسترده علیه نظامِ حاکم فراروئید. این تظاهرات در چهارمین روز استمرار آن به بیش از بیست و پنج شهر بزرگ و کوچک سراسر کشور با شعارها و مطالبات اقتصادی و بویژه سیاسی گسترش یافته است. در اکثر شعارهای مردمی اساس مشروعيت نظام ولایت مطلقه آقای خامنه ای بروشنی به پرسش کشیده می شود و هزینه کردن منابع و ثروت کشور در سوریه و لبنان رویکردی ضدملی تلقی می گردد.