yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

چشم انداز روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا

آنچه مسلم است تیرگی روابط بین ترکیه و ایالات متحده تا مدتی دیگر ادامه خواهد یافت و شاید هم عمیق تر خواهد شد ولی این دو کشور از هم چشم پوشی نخواهند کرد، به نظر نمی رسد که ترکیه از ناتو خارج شود و در پی تحریم دو وزیر خود ( وزیر کشور و وزیر دادگستری ) از سوی خزانه داری آمریکا هیئتی را برای رایزنی به آمریکا فرستاد و وزیر دفاع آمریکا هم روانه ترکیه شد تا با همتای خود دیدار کند. در نتیجه این دو کشور برای پیشبرد سیاست های خود بهم نیاز دارند، هر چند ایالات متحده در منطقه دوستان جدیدی پیدا کرده و پایگاه های دیگری برپا کرده است ولی هرگز از ترکیه دور نخواهد شد.جهانی شدن ساختاری و جهانی شدن ایدئولوژیک آن
لیبرالیسم نو

پژوهش و ترجمه: م. ت. برومند

سمیر امین در پاسخ به این پرسش که لیبرالیسم نو چه رابطه ای با امپریالیسم دارد؟ می گوید: به عقیده من جهانی شدن پدیده تازه ای نیست، بلکه یک ویژگی اساسی و پایدار سرمایه داری در همه مرحله های توسعه خود طی پنج قرن است. این جهانی شدن دایمی موجب تقابل مرکزها با پیرامون ها و بنابراین، مترادف با امپریالیسم است. من امپریالیسم را نه به عنوان یک مرحله تازه سرمایه داری، بلکه به عنوان مرحله «دایمی» توسعه آن تعریف می کنم.karl-marx1.jpg
جان بلامی فوستر

یک قرن مارکسیستی جدید!

ترجمه روبن مارکاریان

" کاسیدی" می گوید من نمی توانستم شگفتی ام را پنهان کنم. ما هر دو اقتصاد را در اوائل دهه هشتاد در" آکسفورد" آموخته بودیم ؛ دانشگاهی که اکثر مدرسین ما مانند کینز بر آن بودند که تئوری های اقتصادی مارکس " جادو و جنبل های گمراه کننده هستند" و کمونیسم " توهینی به شعور ما می باشد"... . " کاسیدی" می گوید با این وصف، من تصمیم گرفتم که اگر مهمان من، با همه تجربیات خود از اقتصاد مالی جهانی، بر آن است که مارکس چیزی با ارزش برای گفتن دارد، شاید اکنون زمان آن است که باید نگاهی به آثار او انداخت.Deniz
دنیز ایشچی

مختصری بر کنفرانس «بریکس»

دهمین کردهمائی سران کشورهای "بریکس" در افریقای جنوبی همزمان با یکصدمین سالگرد تولد نلسون ماندلا در روزهای بیست و پنج و بیست و ششم ژوئیه امسال برگزار شد. طبق معمول، این واقعه مهم بین المللی توسط رسانه های تجاری و دولتی غربی به حاشیه رانده شده و از حد و اندازه یک خبر کوتاه فراتر نرفت. میدانیم که این اجلاس بفاصله چندین ماه از اجلاس شانگهای بر گزار میشود که در آن بخش عظیمی از سران کشورهای آسیای میانه شرکت داشتند. در اجلاس امسال "بریکس" تمرکز ویژه ای روی قاره آفریقا شده بود.