aksariat.jpg

نامه مسئول هیأت سیاسی - اجرایی فداییان خلق (اکثریت) به مقامات پارلمان اروپا

چند هفته پیش، شماری از زندانیان سیاسی در ایران، شامل کارگران، روزنامه نگاران، فعالان اتحادیه ای، معلمان و نیز فعالان سیاسی و حقوق بشری به عنوان آخرین راه اعتراض علیه شرایطی که در آن نگهداری می شوند، دست به اعتصاب غذا زدند. شماری از آنان هنوز در اعتصاب غذا به سر می برند. جان آنان در خطر است.
ما اکیدا از شما می خواهیم صدای اعتراض خود را علیه رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی ایران بلند کنید. ما پشتیبانی شما از خواستهای زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا را خواهانیم. ما اکیدا از شما می خواهیم توجه به خواستهای زندانیان را مطالبه کنید.UDIran-logo-fullx200.jpg
اعلامیه اتحاد برای دموکراسی در ایران

انتخابات سترون

ضرورت شکستن چارچوب ها و مسلط کردن گفتمانی جدید

اتخاد برای دموکراسی در ایران انتخابات آزاد را جزیی از مبارزات مدنی میداند و نه حاصل و نتیجه ان. این دو را نمی شود از هم تفکیک کرد و به همین خاطر ان را به عنوان استرتژی گذار به دموکراسی در ایران انتخاب کرده است. ما از همه کنشگران سیاسی می خواهیم برای توسعه مبارزات مدنی، برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و واقعی در ایران و برای آزاد کردن انتخابات از قید و بندهای نظام انتخاباتی اسلامی، همگام بشوند ودر راه ایجاد تفاهم و توافق برسر راه رسیدن به دموکراسی در ایران تلاش های خود را یگانه کنند.besorye-etehade-chap1_s-1.jpg
اطلاعیه مشترک

از برپائی غرفه " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" پشتیبانی می کنیم!

امسال نیز چون سال های گذشته روزنامه اومانیته جشن بزرگ خود را در پارک کورنوف در حومه نزدیک پاریس برپا می کند. ما سه تشکل اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفداران وحدت چپ، فدئیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، در فرانسه، که هر ساله غرفه مشترکی برگزار می کردیم و می کوشیدیم صدای ایرانیان آزاده را علیه استبداد حاکم و برای عدالت و آزادی به گوش شرکت کنندگان در این مراسم بزرگ برسانیم، امسال با شرکت در غرفه ای که به نام " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" توسط فعالان سیاسی ایرانی با افق های فکری متفاوت برگزار می شود، شرکت می کنیم و به سهم خود تلاش داریم فریاد زندانیان سیاسی را علیه شکنجه و زندان و برای آزادی پر طنین کنیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگرا ن انقلابی ایران(راه کارگر)

چرا اعلامیۀ "هیات هماهنگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست"
"در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان"
مورد تائید ما نسیت؟

برای پیش برد سیاست ِاعمال فشار، هیئت هماهنگی این دوره بازهم به شکل غیرقانونی و با نقض مصوبات چهار نشست نیروها وهمچنین مصوبات شورای نمایندگان و آئین نامه هائی که به اتفاق آراء تصویب شده اند، فعالیت را در یک دوره سه ماه متوقف کردند و از آن جا که چنین اقدامی در تمامی دوره موجودیت پنج ساله اتحاد سابقه نداشت، پیشنهاد "آیا انتشار اطلاعیه جمعی در قبال رویدادهای جاری ضروری است "را وارد دستور کار جلسه شورای نمایندگان کردند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

مردم زحمکش کردستان، هم سرنوشت تمامی مردم ایرانند!

در حمایت از حرکت های مردمی شهرهای کردستان
در اعتراض به قتل بیرحمانه کولبرها

سازمان ما، ضمن محکوم کردن قتل جنایت کارانۀ کولبران کرد، ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه یگان های ویژه نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در شهرهای کردستان، ضمن محکوم کردن دستگیری و زندانی کردن جوانان کرد، خواهان پایان دادن به سیاست های امنیت محور در کردستان ، بلوچستان و خوزستان است. روشن است بدون رفع تبعیض و ستم ملی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملیت های کشور که شرط اتحاد داوطلبانه کارگران و زحمتکشان همه ملیت های ساکن ایران در مبارزه علیه استبداد، تاریک اندیشی و بهره کشی است ، نمی توان به حل مشکلات گسترده این مناطق همت گماشت.پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی!

به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت

سازمان راه کارگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و برابری، مصمم است همراه و همگام با همه انسانهای شریف و آزادیخواه، همه سازمانها و گروههای مدافع حقوق انسانی، برای آشکار شدن تمام حقیقت تلاش کند، تمام قربانیان جنایت های سیاسی در ایران شناخته و دادشان را در دادگاهی عادلانه ؛ آزاد و علنی فریاد کند ، همه آمران و عاملان این جنایات سازمانیافته و سراسری، شناخته و افشا و محاکمه شون ، امکان تکرار شدن این جنایت های سیاسی و وحشیانه را با کمک به سازمان دادن مردم در شبکه ها و نهادهای مترقی و بشردوست و عدالت طلب، آزادیخواه، مدرن و سکولار علیه جریانات ارتجاعی و نژادپرست و بنیادگرای مذهبی بگیرد، برای سرنگونی انقلابی رژیم جنایتکار اسلامی و برای آزادی و برابری مبارزه کند و در راه متحد کردن همه تلاشها و مبارزات اردوی کار و رنج و به ثمر نشاندن آرمانهای جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم تلاش نماید.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

برای پایان دادن به چنین جنایت هائی،
باید رژیم جمهوری اسلامی،
به عنوان ساختار سازمانده آن جنایات را در هم شکست!

به مناسبت بیست و نهمین سالگرد قتل عام تابستان ۱۳۶۷

سازمان ما، یک بار دیگر در برابر پایداری و شجاعت ستودنی خانواده های عزیز از دست داده کشتار های دهۀ شصت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و تمامی خانواده هائی که عزیزان شان را در جریان قتل های زنجیره ای، ترورهای داخل و خارج از کشور و قربانیان "مرگ های خاموش" در زندان های جمهوری اسلامی، از دست داده اند، سر تعظیم فرود می آورد. ممکن است با عقاید بسیاری از کسانی که جان بر سر عقیده خود گذاشته اند، همسوئی و همدلی نداشته باشیم یا در جبهه مخالف آن ها قرار داشته باشیم؛ اما وظیفه خود می دانیم که از آزادی های بی قید و شرط سیاسی ، از آزادی های بی هیچ حصر و استثناء و از آزادی عقیده و بیان همگان با تمام توان مان دفاع کنیم.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری هستیم!
آزادی عقیده و بیان را به رسمیت بشناسید!

اتحاد جمهوریخواهان ایران احترام به عقاید شهروندان و حفظ حرمت انسانی را یکی از پایه های اصلی یک جامعه آزاد می داند و خواهان پایان دادن به صدور احکام اعدام، پیگرد و آزار دگر اندیشان و پایبندی جمهوری اسلامی بر حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در کشور است. ما خواستار لغو حکم اعدام آقای محمد علی طاهری و آزادی فوری ایشان هستیم و همه نیروهای آزادیخواه، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را به دفاع از حقوق انسانی آقای طاهری فرامی خوانیم.پيام شوراى هماهنگى جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لاييك ايران

در سوگ عباس عاقلی زاده

در تمام دوران تبعيد دست از مبارزه نكشيد و در تأسیس و شکل دهی به نهادهای سیاسی، دموکراتیک و آزادیخواه در خارج از كشور در راستای مبارزه عليه جمهورى اسلامى نقشى موثر داشت. او يكى از بنيان گذاران جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك ايران, عضو نخستين شوراى هماهنگى و چند دوره آینده آن بود. او همچنين از بنيان گذاران و فعالین شوراى موقت سوسياليست های چپ ايران، كانون دفاع از زندانيان سياسى و چند تشكل ديگر بود.aksariat.jpg
روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تسليت به مسئولين و اعضاء نهضت آزادی ايران
به مناسبت درگذشت دکتر ابراهيم يزدی

کارنامه سياسی دکتر يزدی دارای جوانب مختلف است. هم جنبه مثبت و هم جنبه قابل نقد از جمله ضديت او با نيروهای چپ در دهه های اول انقلاب. او سال ها عليه اقتدارگرائی مبارزه کرد، از مشی مسالمت آميز دفاع نمود و چندبار در جمهوری اسلامی به زندان افتاد.
ما درگذشت دکتر ابراهیم یزدی را به مسئولين و اعضاء نهضت آزادی ايران و خانواده وی تسلیت می گوئیم و برای آن ها آرزوی صبر و بردباری داريم.besorye-etehade-chap1_s.jpg
اعلامیه مشترک

ما خواهان لغو حکم اعدام محمد علی طاهری هستيم!

ما به عنوان سه تشکل چپ مخالف استبداد و تبعیض و مدافع آزادی و دموکراسی، حکم اعدام محمد علی طاهری توسط قوه قضائی جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان لغو آن هستيم و از نهادهای حقوق بشری، جریان های سیاسی و از نيروهای آزاديخواه می خواهيم صدای مخالفت با اعدام را پر طنین نمایند. ما اطمینان داریم صدای اعتراض ما هر چه رساتر و همگانی تر شود، به همان نسبت تیغ سرکوب و اعدام کندتر می شود.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی
دبیرکل نهضت آزادی ایران

دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، درگذشت. ابراهیم یزدی یکی از چهره های سیاسی تاثیر گذار در طول چند دهه گذشته، از یاران نزدیک آیت الله خمینی در پاریس، معاون نخست وزیر دولت موقت بازرگان، سپس وزیر خارجه در دولت موقت، نماینده دور اول مجلس و بعد از درگذشت مهندس مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران بود.
اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت دکتر ابراهیم یزدی را به خانواده و فرزندان، همراهان سیاسی ایشان و نهضت آزادی ایران تسلیت می گوید.بیانیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

درباره همه پرسی استقلال کردستان عراق!

وظیفه نیروهای انقلابی ، مترقی و به ویژه چپ و سوسیالیست نه تسلیم به توازن قوای موجود، کرنش در برابر ناسیونالیسم ارتجاعی طبقات حاکم ملت های ستمکش و نه همراه شدن با شونیسم ملت های مسلط، بلکه تلاش برای تغییر توازن قوا به سوی و به سود آزادی ، دمکراسی و سوسیالیسم است. تجربه کردستان سوریه که علیرغم همه مشکلات و اشکالات، گام های موثری در این راستا، در راستای فدرالسیم دمکراتیک، خودحکومتی وهمبستگی اردوی توده های پائین همه ملیت ها، قومیت ها و مذاهب برداشته است، می تواند قابل تامل باشد. در چنین شرایطی است که جنبش در حال عروج کرد می تواند منشاء تحولات بسیار مثبت و امیدوارکننده در خاورمیانه فرو رفته در جنگ های داخلی و تاریکی باشد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

زندانیان سیاسی، مدافعان جان بر کف آزادی ها هستند!
صدایشان باشیم!

در باره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

سازمان ما ضمن حمایت از خواست های زندانیان سیاسی در حال اعصاب غذا، مقاومت جانانه آنها را برای پیکار آزادی بسیار حیاتی می داند. با این حال بر این نکته نیز تاکید می کند که بکارگیری این شیوه مقاومت نباید به گونه ای باشد که صدمات جانی درازمدت بر آنها وارد سازد. جنبش انقلابی مردم ایران برای رسیدن به خواست های برحق خود و از جمله در هم شکستن نظام جهنمی جمهوری اسلامی و ایجاد قدرت مردمی بر پایه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، به تک تک فعالان و مبارزان خود نیاز مبرم دارد.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
بمناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد:

همسویی روحانیت ارتجاعی با سیا و دربار

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دوران سلطنت پهلوی بسر آمد ولی استبداد دیر پای حکومت وی اینبار در لباس جمهوری اسلامی به نحو شدیدتری ادامه یافت.
مصدق امروز نماد مبارزه برای آزادی و استقلال ایران است که راهش به ویژه برای نسلهای بعد یک اندیشه راهنماست. مردم ایران با توجه به تجربیاتی که از دو رژیم استبدادی گذشته و کنونی کسب کرده اند هر روز بیشتر پی میبرند که استبداد جز فساد و تباهی و فقر و فلاکت حاصلی ندارد و حل معضلات کشور تنها با ادامه راه مصدق یعنی استقرار یک حکومت ملی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت میسر است.شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لايیک ایران

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روزی علیه استقلال و آزادی ایرانیان

جنبش ملی شدن صنعت نفت که با اتحاد و همدلی شخصیت های برجسته ملی و مذهبی به رهبری دکتر محمد مصدق آغاز شده بود، رفته رفته درپیچ و خمهای مبارزه بسیاری ازآغازگران جنبش از او فاصله گرفتند و با دسیسه ها و فریبکاریها شرایط را برای کودتا مهیا کردند. در تاریخ مبارزات مردم ایران ملی شدن صنعت نفت ، اخراج مستشاران انگلیسی از ایران، پیروزی در مجامع بین المللی، حرکتی ملی، مترقی، ضد استعماری، استقلال طلبانه و منحصر به فردبود که توسط محمد مصدق و یارانش دنبال شد، بقول خودش ما درتمامی میادین بین المللی پیروز شدیم جز در کشور خودمان !besorye-etehade-chap1_s.jpg
اعلاميه مشترک

ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی هستیم!

ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و لغو کلیه احکام قضایی علیه او و دیگر فعالان جنبش کارگری هستیم. ما نیروهای سیاسی و نهادهای کارگری را به دفاع از حقوق کارگران زندانی و آزادی فعالیت های سندیکائی فرا می خوانیم. حق تشکيل سنديکای مستقل، یکی از ابتدائی ترین حقوق کارگران است که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. با حمايت از مبارزات کارگران، حق تشکيل سنديکای مستقل را به جمهوری اسلامی نحميل کنيم.rahe-kargar2.jpg
اعلاميه هيئت اجرائي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر )

آنها از صدای پای کارگران و معلمان به وحشت افتاده اند!

در محكوميت تشديد فشار بر فعالان صنفي كارگران و معلمان

سازمان ما صدور احكام سنگين زندان براي كنشگران شجاع و امنيتي كردن فضاي فعاليت هاي صنفي را محكوم كرده و خواستار آزادي بي قيد و شرط همه فعالان دربند و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي مي باشد. اکنون که بخش های گوناگون جنبش های اجتماعی، کارگری، بازنشستگان، برای احقاق حقوق خود، اجتماعات اعتراضی برگزار می کنند، می توانند خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی را نیز بر خواست های خود بیافزایند تا از این طریق مانع گسترش فضای سرکوب امنیتی در محیط های صنفی گردند. سازمان ما همچنین از همه سازمان ها ، احزاب ، تشكل ها و نيروها ي مترقي آزادي خواه و عدالت طلب تقاضا می کند تا از هر طریق ممكن از فعالان کارگری و معلمی و از زندانیان سیاسی و عقیدتی حمايت كنند.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

فراخوان برای پشتیبانی از خواست های مهدی کروبی!

اتحاد جمهوریخواهان ایران از خواست های به حق آقای کروبی پشتیبانی می کند، خواستار پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز است و معتقد است ادامه اعتصاب غذا سلامتی آقای کروبی را با توجه به وضعیت جسمی ایشان تهدید می کند. ما از همه نیروهای آزادیخواه، از کلیه نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی می خواهیم از خواست های آقای کروبی حمایت کنند. به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض نمایند. خواهان آزادی آن ها از حبس خانگی شوند. ما همه جمهوریخواهان ایران و نیروهای ازادیخواه کشورمان را به دفاع از خواست های اقای کروبی فرامی خوانیم و امادگی خود را برای همکاری و اقدام مشترک اعلام در این زمینه اعلام می کنیم.همبستگی جمهوری خواهان ایران

پروژه شرورانه مرگ تدریجی محصوران را متوقف سازید.

هجا در پایان تاکید می کند که باز شدن قفل حصر و فرایند تدریجی گشایش سیاسی نیازمند تغییر موازنه قوای اجتماعی ، فعالیت هدفمند و خلق قدرت نیروهای معترض به وضع موجود در عرصه اجتماع است. ازاینرو هجا از تمامی نیرو های جنبش سبز و مدافعان حقوق بشر بخصوص دانشجویان، فعالان حقوق زنان، حقوق دانان، روحانیون مردمی، فرهنگیان و هنرمندان مسئول دعوت می کند تا پتانسیل های خود را برای گسترش طرح مطالبات مهدی کروبی فعال سازند. تجمیع نیرو و همگرایی ظرفیت های داخل و خارج از کشور می تواند برگزاری علنی دادگاه کروبی را به فرصتی تاریخی برای تضعیف استبداد دینی و رونق بخشیدن به مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر بدل سازد. قدرت در انحصار هیچ مرکز و حکومتی نیست. اقدام مناسب نیرو های اجتماعی و سیاسی در بزنگاه ها می تواند مناسبات را به نفع مردم تغییر دهد.هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت

از خواست های مهدی کروبی پشتیبانی می کنیم!

ما از خواست های آقای کروبی در خروج ماموران امنیتی از خانه اش، برچیدن دوربین ها و دستگاه های شنود از محیط زندگی اش، برخورداری از حقوق قانونی و حق دفاع در یک محاکمه علنی حمایت می کنیم. ما خواستار پایان دادن به حبس خانگی آقایان کروبی، میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم. دفاع از خواست زندانیان سیاسی و پشتیبانی از حرکت اعتراضی مهدی کروبی وظیفه همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق شهروندی و انسانی آحاد مردم است. ما از همه سازمان های سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشری و کلیه انسان های آزاده درخواست می کنیم به هر شکل ممکن که می توانند، صدای اعتراض مهدی کروبی را پر طنین تر نمایند.aksariat.jpg
مهدی کروبی به اعتصاب غذای خشک دست زده است

از خواست های مهدی کروبی حمايت می کنيم!

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی، اعتراض به خودسری علی خامنه ای و قوه قضائيه، به بی قانونی، بازداشت خانگی بيش از شش سال و نيم و بی جواب گذاشتن خواست محاکمه علنی است. حبس خانگی رهبران جنبش سبز به دستور علی خامنه ای صورت گرفته است. او کينه ورزانه در مقابل خواست مردم برای رفع حصر ايستاده است. شکسته شدن حصر، مطالبه عمومی است. گروه های وسيعی از مردم در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، از حسن روحانی خواستند که به حصر رهبران جنبش سبز پايان داده شود. اما حسن روحانی گام جدی در اين زمينه برنداشت.rahe-kargar2.jpg
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به دفاع از حق کار به عنوان یک اصل مسلم حقوق بشر به پاخیزیم

در محکومیت قتل مظفر عباسی، دستفروش در قم

سازمان ما ضمن محکوم کردن قتل بیرحمانه مظفرعباسی دستفروش قمی، به کودکان یتیم شد ه اش که عکس شان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، به همسر و تمامی خانواده اش، به دستفروشان و رانندگان وانت بارهای تره بار قم و به تمام دستفروشان کشور تسلیت می گوید و خود را در غم آنها شریک می داند. ما همچنین تلاش های مقام های قضائی قم برای سرپوش نهادن بر این جنایت از طریق اعلام "سکته قلبی" به عنوان علت مرگ را محکوم می کنیم و خواهان تشکیل یک هیئت مستقل برای بررسی این جنایت و علل آن هستیم.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رأی به آوایی یعنی مهر تایید بر سی و هشت سال کشتار

حسن روحانی قبل از انتخاب مجددش به ریاست جمهوری برای جلب آرای مردم معترض، از کسانی انتقاد کرده بود که به گفته او در سی و هشت سال گذشته نشان داده اند جز اعدام کاری بلد نیستند. اکنون حسن روحانی یکی از همان ها را که بزرگترین «هنر» و علت اصلی ترقی او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شقاوت بسیار در اعدام و شکنجه است، به عنوان نامزد وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرده است.aksariat.jpg

موضع ما پیرامون اکنون «مسئله کرد»

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی آخرین نشست نوبتی خود با توجه به طرح بحث ارایه شده از سوی گروه کار ملی ـ قومی سازمان که به امضاء آن انتشار می یابد، قطعنامه زیر را در رابطه با تاثیرات تحولات منطقه‌ای چند سال اخیر بر مسئله دیرپای "ʼکرد" تصويب کرد. این قطعنامه خطوط کلی سیاست سازمان در قبال "مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران را تصریح می دارد.»  یار وفادار "راه کارگر" از میان ما رفت
»  به مناسبت سد و یازدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت و روز تحلیف رئیس جمهور روحانی
»  گزارش سیاسی کنگره بیست و دوم سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
»  ۱۱۱مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران را گرامی می داریم!
»  به مناسبت ششم اوت ۲۰۱۷
»  اتحادیه اروپا می تواند نقشی مؤثر در تلاش برای تقویت صلح و ثبات در منطقه ایفا کند
»  یکصد و یازدهمین سالگرد انقلاب افتخار آفرین مشروطیت گرامی باد
»  به مناسبت بیست‌و‌ششمین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه
»  دومين گزارش هیئت برگزاری کنگره مشترک
»  جنبش کمونیستی ایران یکی از همرزمان دیرین خود را از دست داد!
»  تاریخچه و معرفی مختصری از سازمان راه کارگر
»  خامنه ای در اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کودتا علیه حسن روحانی!
»  تقویت دیپلماسی به جای حمله موشکی!
»  کشتار جمعی با حمله موشکی، جنایت علیه بشریت است، نه مبارزه با تروریسم!
»  به جای گسترش حضور نظامی در سوريه، خروج از جنگ سوريه را برنامه ريزی کنيد!
»  باز هم جعل و تقلب
»  تروریسم داعش اینبار در تهران!
»  تناقض خواست های کارگران ایران با ادعاهای نمایندگان جمهوری اسلامی
»  تروریسم نوظهور داعش را همراه با تروریسم دیرپای جمهوری اسلامی محکوم می کنیم
»  در محکومیت اقدام تروریستی در تهران
»  "هفدهم خردادماه، روز وحدت شیعه و سنی" در برابر افراطیون مذهبی
»  حمله تروریستی داعش را محکوم می کنیم! با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کنیم!
»  عملیات تروریستی داعش در تهران را محکوم می‌کنیم
»  اقدام تروريستی را شديدأ محکوم و با مردم کشورمان و خانواده قربانيان ابراز همدردی می کنيم!
»  اوضاع سیاسی کشور، چشم انداز تحولات و سیاست های ما