aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اشغال عفرين توسط دولت ترکيه را محکوم می کنيم!

ما خواهان توقف عملیات نظامی "شاخه زیتون"، پايان دادن به اشغال عفرين و کشتار و آواره کردن مردم آن هستيم و از "کمپین بین‌المللی حمایت و همبستگی با مردم و مبارزین عفرین" که از طرف شخصیت‌های سرشناس جهانی آغاز شده و از فراخوان تظاهرات جهانی برای محکوم کردن ترکیه و حمایت از مقاومت مشروع نیروه های کرد که در روزهای ۲۳ و ۲۴ مارس برگزار می شود، حمايت می کنيم.بیانیهٔ نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت بیست‌و نهم اسفند
روز فرخندهٔ پیروزی ملت ایران بر استعمار انگلیس

نهضت مقاومت ملی ایران فرارسیدن نوروز باستانی و هم‌چنین شصت‌و هفتمین سالگرد ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، روز فرخندهٔ ملی شدن صنعت نفت را به ملت بزرگ ایران و بخصوص به تمام پویندگان راه نهضت ملی و پیروان مصدق تبریک می‌گوید و با ارج گزاردن به مبارزین جنبش آزادی‌خواهانه‌ی اقشار و طبقات گوناگون ملت بالاخص زنان و مردان جوان جانباخته جامعه و زنان شیردلی که با گسستن بند اسارتِ حجاب اجباری از خطر زندان و شدیدترین مجازات‌های دستگاه جابر جمهوری اسلامی نهراسیده‌اند، خود را در شادمانی هموطنان گرامی شریک می‌داند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

عفرین در آستانه پاکسازی قومی!
علیه پاکسازی قومی و "اتحاد نامقدس سکوت"
پیرامون جنایات ارتش ترکیه به پاخیزیم!

ما طرح جنایتکارانه و فاشیستی دولت ترکیه برای پاکسازی قومی کردهای عفرین و"اتحاد نامقدس سکوت" قدرت های درگیر در برابر این جنایت هولناک علیه بشریت را قویآ محکوم می کنیم و از همه وجدان های آزاد در ایران و جهان می خواهیم که بهر شکل ممکن با نقشه شوم دولت ترکیه، همیاران و همکارانش در این قتلعام برنامه ریزی شده مقابله کرده و سکوت قدرت های درگیر در سوریه را افشاء کنند. اسکان اجباری پناهندگان عرب سوری ساکن ترکیه در عفرین برای پاکسازی قومی کردهای این منطقه، نقض آشکار حقوق پناه جویان سوری از طریق مبدل ساختن قهر آمیز آن ها به سیاهی لشکر پیش برد سیاست های فاشیستی دولت ترکیه است.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از خواست انجمن های صنفی کارگران برای افزايش دستمزد حمایت می کنیم!

تشکيل سنديکا و اتحاديه های مستقل به امر ضرور و مبرم تبديل شده است.

در حالیکە کمتر از سه هفتە بە عید نوروز و آغاز سال نو باقی نماندە، اما هنوز تکلیف افزایش دستمزد کارگران ناروشن است. چند هفتە پیش مذاکرات مربوط بە دستمزد در شورای عالی کار بە دلیل عدم توافق بر سر میزان افزایش دستمزد سال آتی بی نتیجە ماند و تعطیل شد. با این وجود اعتراض کارگران بە سیاست ثابت نگهداشتن دستمزدها بە روش های مختلف ادامه یافته است. کارگران خواهان افزایش دستمزدها بر اساس هزینە واقعی سبد معیشت و نرخ واقعی تورم و پرکردن شکاف بين دستمزد و هزینە ها طی سال های گذشتە هستند.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

حمله به تجمع مسالمت آميز زنان را محکوم می کنيم!

سران حکومت که بعد از خيزش ديماه برای فریبکاری از حق اعتراض مردم دفاع می کردند، اکنون با چهره واقعی خود ظاهر شده و صدای اعتراض زنان را در روز ۸ مارس با خشونت سرکوب نمودند. این حکومت تنها با زبان خشونت صحبت می کند. ما حمله دستگاه سرکوبگر حکومت را به تجمع مسالمت آميز مدافعين حقوق زنان محکوم می کنيم و تشکل های سیاسی، نیروهای آزادیخواه و مدافعان حقوق زنان را به اعتراض علیه اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و آزادی فوری دستگیرشدگان فرا می خوانیم. بکوشیم به سهم خود در هر کجا که هستیم و به هر شکل که می توانیم صدای اعتراض زنان مبارز کشورمان را برای دستیابی به حقوق آنها، پر طنین کنیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

فرزندان رشید میهن دربند را از زندان ها نجات دهیم

در باره اقدامات سرکوبگرانه استبداد دینی در روز جهانی زن

سازمان ما با حمایت از خواست های زنان و مردان شجاع آزادی و برابری خواه که با رشادت تمام در روز جهانی زن، پیوند جنبش مدنی و جنبش طبقاتی زنان را به نمایش گذاشتند، به دلاوری آنها درود می فرستد و خود را جزئی از ارتش بزرگ آزادی و برابری طلبان این مرز و بوم می داند و اعلام می دارد که دستگیری ، شکنجه و پرونده سازی علیه این فرزاندان دلاور مردم، جز اقدامی رذیلانه علیه بشریت نمی تواند باشد. اکنون که تعداد کثیری از این زنان و مردان شجاع در اسارت هستند، جائی که با پای کوبیدن های خود لرزه بر اندام نیروهای سرکوب انداخته اند، تلاش برای نجات آنها از اسارت، وظیفه تک تک ایرانیان است.etehade-jomhourikhahan.jpg
بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران:

در اعتراض به سرکوب تجمع آرام زنان در برابر وزارت کار
و بازداشت ده ها فعال جنبش زنان

تجمعی که امروز با خشونت از برگزاری آن جلوگیری شد، از طرف فعالان جنبش زنان و کنشگران حقوق بشری به مناسبت روز جهانی زن فرا خوانده شده بود. در فراخوان این تظاهرات از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و همه‌ فعالان جنبش‌های اجتماعی دعوت شده بود که برای اعتراض علیه نابرابری و برای دستیابی به شرایطی انسانی‌تر در روز جهانی زن، در مقابل وزارت کار در تهران گرد هم آیند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع در چهارچوب قوانین موجود کشور و احترام به حقوق شهروندی و انسانی مردم ایران است. ما جلوگیری از برگزاری تجمع زنان در برابر وزارت کار را شدیدا محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و مجازات آمران و عاملان حمله به زنان و ضرب و شتم آنان در محل تجمع و خیابان های اطراف آن هستیم.پیام اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

حرکتی که ویدا موحد بر سکویی در خیابان انقلاب یکروز قبل از خیزش مردم ایران آغاز کرد به نماد آزادیخواهی و برابری طلبی زنان کشور ما مبدل شد و دهها زن با به جان خریدن حبس و شکنجه در چند شهر دیگر نیز آنرا تکرار کردند. این مسئله و نیز حضور پررنگ زنان در خیزش دیماه نشان میدهد که بدون حضور موثر زنان و خواستهای برابری طلبانه جنبش زنان، انقلاب آتی ایران ره به جایی نخواهد برد. خواستهای اکثرِ زنان فقط به آزادی پوشش و رفع خشونت و آزار جنسی در محیط کار و زندگی خلاصه نمی شود، بلکه همه اشکال تبعیض نظیر : آپارتاید جنسی، ممنوعیت اشتغال یا آموزش زنان در برخی رشته ها، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، محدودیت فعالیت هنری زنان، نابرابری دستمزد زنان با مردان، تبعیضات سیستماتیک در قوانین قضایی در حوزه هایی چون: سرپرستی کودک، حق طلاق، ارث، شهادت و ... را نیز در بر میگیرد.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

۸ مارس، روز جهانی زن، بر زنان کشورمان
و همه‌ی تلاشگران جنبش زنان خجسته باد!

ما همگام با فعالان جنبش زنان خواستار لغو قوانین ضد زن و به رسمیت شناختن برابر حقوقی زنان با مردان در همه‌ی عرصه ها، از جمله آزادی پوشش، آزادی انتخاب شغل، و حق طلاق و ... هستیم. ۸ مارس روز جهانی زن را به زنان مبارز میهنمان تبریک می گوییم. همراه با همه زنان جهان این روز بزرگ و تاریخی را به عنوان روزی برای مبارزه در راه جهانی انسانی و بدون تبعیض، خشونت و سرکوب ارج می گذاریم و از هدف والای برابری حقوقی همه انسان ها فارغ از جنسیت، مذهب عقیده، قومیت و ملیت آن ها قاطعانه دفاع می کنیم. بر این باوریم که میزان آزادی زن در هر جامعه ای، معیار آزادی در آن جامعه است.haja2.jpg
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران

از تجمع زنان مقابل ساختمان وزارت کار حمایت می کنیم

۸ مارس روز جهانی زن در حالی فرا می رسد که زنان ایرانی کماکان از حقوق اساسی خود محروم بوده و مردسالاری در هم تنیده در ساخت مطلقه و اقتدارگرای جمهوری اسلامی فرصت برابر و کرامت انسانی را از آنها ستانده است. اما در کنار این وضعیت تیره بار، رشد زنان ایرانی در حوزه های مختلف و تلاش ستودنی و توقف ناپذیر آنها در شکستن سقف های شیشه ای و خط بطلان کشیدن بر اراده ای که آنها را شهروند درجه دوم می خواهد، مایه مباهات بوده و توانمندی بالای آنان را بازتاب داده است.کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران هشتم مارس، روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده و دلیر کشورمان، به ویژه زنان مبارزی که اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی در برابر استبداد ایستادگی می‌کنند، شاد باش می‌گوید و بر این باور است که بدون برچیده شدن بساط تبعیض جنسیتی، نمی‌توان به رهائی دست یافت. اکنون در هشتم مارس تعداد قابل توجهی از زنان مبارز کشورمان به بهانه‌های واهی در زندان اند. ما از همه زنان و مردان آزاده، سازمان‌های سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که در روز ۸ مارس امسال زندانیان سیاسی و به ویژه زنان زندانی را به فراموشی نسپرند و برای آزادی آنها از هیچ تلاشی دریغ نورزند.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

هشت مارس، روز جهانی زن خجسته باد!

ما ٨ مارس، روز جهانی زن را به زنان کشورمان شادباش می گوئيم، مبارزات حق طلبانە آن ها را ارج می نهيم، از اقدام "دختران خیابان انقلاب" و از آمدن زنان به خيابان ها در روز ۸ مارس حمايت می کنيم و اميدواريم که زنان کشور ما با تداوم مبارزات خود و توسل به اقدامات مبتکرانه از قوانين ارتجاعی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری رهائی يابند تا بتوانند نقش خود را در ساختن ايران آباد و آزاد و دموکراتيک به نحو شايسته ای ايفاء کنند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

گرامی باد هشت مارس روز همبستگی زنان علیه ستم جنسیتی
پرتوان باد نبرد برای رهائی و برابری زنان

جنبش زنان با وجود فراز وفرودهای متنوعی که داشته هرگز ساکت نبوده است و همواره مبتکر حرکتهای اجتماعی خلاق برای نشان دادن نارضایتی خود بوده اند. در طی چهار دهه حکومت ننگین جمهوری اسلامی زنان با چنگ و دندان و مبارزه و جدال دائمی ساکت ننشسته اند و همواره و به اشکال گوناگون این ساختار را به چالش کشیده اند . در عرصه اجتماعی میدان را خالی نکرده اند ، دور زدن محدودیتها، کشف فضاهای جدید، وارد شدن به دنیای هنر، ادبیات، روزنامه نگاری، تحصیلات، تحقیق و دانش، ورود به دنیای ورزش و... دهن کجی به هنجار ها و نرم ها ی جمهوری اسلامی است.اعلاميه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

بازداشت كارگران گروه ملي صنعتي فولاد اهواز
و محمد حبيبي فعال صنفي معلمان
را محکوم می کنیم

سازمان ما، بازداشت كارگران گروه ملي صنعتي فولاد اهواز و همچنين بازداشت محمد حبيبي، فعال صنفي معلمان و احضار فعالان کارگری کرد را بشدت محكوم مي كند و خواستار آزادي بي قيد و شرط آنهاست. و از همه احزاب، سازمان ها، تشكل ها و مردم مترقي و آزادي خواه مي خواهد كه به هر شكل ممكن از آنها حمايت كنند و اعتراض خود به سرکوبگری های رژیم اسلامی را هر چه گسترده تر بیان دارند.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

به مناسبت هشتم ماه مارس، روز خجسته زن

جبهه ملی ایران-اروپا در این روز زنان ایران را از هر عقیده و فرهنگ، فرا می خواند تا در اعتراض به زورگویی و قُلدوریِ حکومتی، علیه انتخاب آزاد زنان برای پوشش و عقیده، مشارکت کنند.
ما زنان محجبه و مردان آزاده را نیز فرا می خوانیم تا در حمایت از این خواست عادلانه و بر حق مخالفان حجاب اجباری، دوشادوشِ زنان و دختران در اعتراضی سراسری در این روز بپاخیزند.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

سرکوب دراویش کشور و آپارتاید مذهبی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور آپارتاید مذهبیِ جمهوری اسلامی در رابطه با هموطنانی که از مذاهب یا ادیانی متفاوت از مذهب و دین حکومتی، پیروی میکنند، بشدت محکوم میکند و از همه هموطنان میخواهد با حمایت از حقوق حقه دراویش و پیروان سایر مذاهب و ادیان در ارتقاء انسانیت و همبستگی ملی علیه تحجر دینی و عقب ماندگی فکری کوشا باشند.گویی آب در خوابگه فقها افتاده است

بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا درباره سرکوب وحشیانه دراویش گنابادی

جبهه ملی ایران-اروپا سرکوب دراویش گنابادی را شدیداً محکوم می‌کند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی-عقیدتی و رعایت حقوق شهروندی همه مردم ایران می‌باشد. با سرکوب کنشگران مدنی مانند میهندوستانی که برای نگهداری از آنچه هنوز از زیست‌بوم ایران باقی مانده است جان و زندگی خود را به خطر می اندازند و دیگر آزادیخواهانی که برای ایرانی آباد، آزاد و پیشرو پیکار میکنند، شاید جنایتگران حاکم بتوانند چند صباحی به عمر نکتبار خود بیافزایند. بدرستی که «ماجرای» این فسیلهای چند سد ساله مدتهاست که «تموم» شده است. این‌ها و اعوان و انصار «اصلاحطبشان» نفس‌های آخر را میکشند. این برگ اندوهناک تاریخ ایران یقینا بزودی ورق خواهد خورد و ملت آگاه ایران از این کابوس دهشتناک بیدار خواهد شد.aksariat.jpg
اعلامیه گروه کار ملی- قومی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

آموزش به زبان مادری در ایران و ضرورت مبارزه برای تحقق آن!

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

واقعیت این است که در کشور ما این مطالبه طبیعی و اولیه بدل به یک امر سیاسی شده است. زیرا مقاومت سیاسی حکومت و انواع طرفداران رنگارنگ آن در این زمینه، مانع از تحقق این خواست و آرزوی طبیعی مردمانی می شود که بسیارانی از مردمان همین کشورند. این مقاومت ظالمانه مبتنی بر تبعیض آشکار را می باید که درهم شکست و برای آموزش به زبان مادری، هم کار فرهنگی کرد و هم بویژه مبارزه سیاسی. جز این، راهی نیست.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

هشدار نسبت به تهديد نتانياهو و سرداران سپاه

ما نسبت به تهديد کشورمان توسط نتانياهو و تهديد به نابودی اسرائيل توسط سرداران سپاه هشدار می دهيم و خواهان پايان دادن به خصومت بين دو دولت هستيم. مردم ايران تجاوز به کشور خود را برنمی تابند. سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی و سياست جنگ افروزانه نتانياهو به زيان صلح در منطقه است. مردم ما خصومتی با مردم اسرائيل ندارند. منافع کشور ما در به رسميت شناختن دو کشور اسرائيل و فلسطين است نه در تدوام خصومت با اسرائيل.aksariat.jpg
مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

نامه به احزاب و نهادهای بین المللی
در مورد مرگ مشکوک دکتر کاووس سیدامامی

شهروندان ایران ازهمه وجدان های بیدار، از شما، انتظار دارند که صدای اعتراض خود را به نقض فاحش حقوق بشردرایران بلند کنید تا از مرگ انسانهای بی گناه جلوگیری شود.
از مقامات مسئول حکومت ایران بخواهید امکان تحقیق مستقل توسط سازمان عفو بین الملل درمورد مرگ دکتر کاووس سید امامی را فراهم نمایند.اعلاميه مشترک

جنايت ديگر در زندان اوين

زنجيره مرگ ها در زتدان های رژيم اسلامی ادامه دارد

دستگيری فعالين محيط زيست و سربه نيست کردن استاد دانشگاه نشان از وحشت رژيم اسلامی دارد. مردم در ديماه در بيش از ۸۰ شهر عليه رژيم به پا خاستند. آمار منتشره نشان می دهد که ۷۵ درصد مردم از وضعيت فعلی ناراضی اند و خواهان تغييرند. اما رژيم در مقابل خواست ۷۵ درصد مردم ايستاده و با کشتار و سرکوب می خواهد سلطه خود را حفظ کند.
ما دستگيری فعالين محيط زيست و سربه نيست کردن دکتر کاووس سید امامی در زندان اوين را محکوم می کنيم و خواهان هم صدائی و همراهی نيروهای آزاديخواه کشور عليه جنايات رژيم اسلامی و تحقیقات بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد در مورد زنجيره مرگ ها در زندان های رژيم و به ويژه سه مرگ در طی چهل روز گذشته هستيم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اسیر دیگری را هم "خودکشی" کردند!

سازمان ما خود در غم از مرگ کاووس سید امامی شریک می داند و به خانواده او و به خانواده بزرگ مدافعان محیط زیست تسلیت می گوید و از تمامی فعالان کارگری، سیاسی، مدنی ، اجتماعی، وکلا و هنرمندان و تمام سازمان ها و تشکل های سیاسی و مدافع حقوق بشر می خواهد در این شرایط حساس، برای نجات جان زندانیان سیاسی از هیچ اقدامی فروگذار نکنند . وقت آن رسیده است که با اشکال مؤثرتر صدای خود را علیه این جنایات سازمانیافته و برنامه ریزی شده بلند کنیم. بیلان جنایت جمهوری اسلامی در سالگرد چهارمین دهه اش نشان می دهد که نباید دست روی دست گذاشت، آنها وحشی تر و بیرحم تر از آنند که وقتی مردم علیه شان شوریده اند، دست روی دست بگذارند. سر این دیو وحشی برون آمده از اعماق تاریخ را باید به سنگ کوبید. راه دیگری قابل تصور نیست.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از درگذشت خانم عاصمه جهانگیر متأسفیم

درگذشت خانم جهانگیر، ضایعه ای برای جامعه حقوق بشری پاکستان و مدافعان حقوق بشر در ایران است. ما فقدان خانم جهانگیر را به خانواده او و همه مدافعان حقوق بشر در پاکستان و ایران تسلیت می گوییم.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری تهيدستان است!

تاریخ جنبش فدایی، پشتوانه ای برای مبارزات جاری گروه های تهيدست است. بنیانگذاران جنبش فدایی می خواستند بر سکون و سکوت حکمفرما شده پس از کودتای ۲۸ مرداد فائق آیند. آنها در پی آن بودند که مبارزه ای برای آزادی و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم را سازمان دهند، مبارزه ای که در آن، نیروی پیشاهنگ بتواند راه سازماندهی توده های وسیع زحمتکشان را بگشاید. زنان و مردان فدایی جان خود را به کف گرفتند و صدها تن از آنان این گرانبهاترین گوهر هر وجود انسانی را نثار کردند تا این راه را بگشایند.aksariat.jpg
نامه مسئول روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به این هیات

نامه به هیات نمایندگی پارلمان اروپا

درآستانه سفر هیات نمایندگی پارلمان اروپا به ایران

پایمال کردن فاحش حقوق بشر در ایران ادامه دارد. در جریان اعتراضات گسترده مردم(دسامبر ۲۰۱۷-ژانویه ۲۰۱۸) بر علیه فقر، بیکاری، فساد دستگاه های حکومتی و دیکتاتوری و سرکوب، تعداد ۲۵ تن از مردم در خیابان توسط نیروهای امنیتی کشته و چند هزار نفر دستگیر شدند. چند تن از دستگیر شدگان در بازداشتگاه ها کشته شده اند. صدها نفر از دستگیر شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند. آنها در معرض مجازات های سنگین قرار دارند، جان آنها در خطر است.»  آیا خواست پرداخت حقوق معوقه جرم است؟
»  در حمایت از تقاضای تجمع جبهه ملی ایران
»  «نه» به حجاب اجباری، مهمترین نماد تبعیض علیه زنان در جمهوری "اسلامی!
»  به کجا می رویم؟!
»  از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران دفاع می کنيم!
»  از خواست جبهه ملی ایران برای برگزاری گردهمآیی عمومی در تهران حمایت می کنیم!
»  جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد
»  اصلاح طلبیِ ملی با عبورِ نَرم از اصلاحطلبی حکومتی
»  ما خواهان لغو حکم اعدام رامین حسین‌پناهی هستيم!
»  تجاوز ارتش ترکیه به عفرین را شدیدا محکوم می کنیم!
»  حمله جنایتکارانه ارتش ترکیه به شمال سوریه را محکوم می کنیم!
»  تهاجم نیروهای مسلح ترکیه به کانتون عفرین را شدیدآ محکوم می کنیم!
»  یورش دولت فاشیستی ترکیه به عفرین محکوم است!
»  در همبستگی با مردم ایران
»  پروژه کهریزک دوم، بی توقف، جان می گیرد!
»  فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی
»  صدای قربانیان کهریزک های سراسر ایران باشیم
»  از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم
»  برای نجات جان بازداشت شدگان خیزش جاری به پا خیزیم!
»  فرزندان اسیر میهن دربند را از داعشیان حاکم پس بگیریم
»  بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید! به سرکوب اعتراضات مردم پایان دهید!
»  جنایت در اوین را محکوم می کنیم!
»  فراخوان برای راه اندازی و شرکت در تظاهرات و تجمع ها در حمايت از اعتراضات مردمی
»  به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه ۱۳۹۷
»  زندانیان سیاسی باید فوری و بی هیچ قید وشرطی آزاد گردند